Registrovano u BiH   FBiH Federalno ministarstvo pravde Rješenje broj 04-05-2-771/04   ID BROJ: 4200966670006 Broj djelovodnika   PO: 01725957

| O UDRUŽENJUKONTAKT

   UDRUŽENJE SUDSKIH VJEŠTAKA
   - Ložionicka broj 12 , 71000 Sarajevo , BiH
   - GSM: 00387 (0) 61 147 744    
   - Fax.   00387 (0) 33 650 301
   - Internet: www.udruzenje-vjestaka.com 
   - E-mail: info@udruzenje-vjestaka.com

- Registrovano u BiH F BiH Federalno ministarstvo pravde   Rješenje broj 04-05-2-771/04
- IDENTIFIKACIONI BROJ: 4200966670006
- Broj djelovodnika PO: 01725957
- VOLKSBANK BiH : 140-101-00077785-60

* Ime i prezime: 
Tel./Fax.: 
* E-mail: 
Internet adresa: 
Oblast vještaćenja/zanimanje 

Adresa: 

 
* Pitanje/komentar : 

  
                            

Polja označena sa * su obavezna

 


   UDRUŽENJE SUDSKIH VJEŠTAKA
   - Olovska broj 34, 71000 Sarajevo , BiH
   - GSM: +387 (0) 61 147 744     Fax.   +387 (0) 33 656 511
   - Internet: www.udruzenje-vjestaka.com   E-mail: info@udruzenje-vjestaka.com

 © 2004 www.Buonarte.com